Geboren in Ieper en zachtjes van ons heengegaan in Roeselare,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de afscheidsdienst
op zaterdag 27 mei 2023 om 10u in de parochiekerk St.-Dionysius in Geluwe.

U kunt de familie begroeten na de dienst.

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium, Lauwbergstraat 14, Lauwe
van dinsdag t.e.m. vrijdag van 14u30 tot 18u30.
Gelieve vooraf telefonisch een afspraak te maken op het nummer 056 51 78 78.