Geboren in Geluwe en er onverwacht van ons heengegaan in WZC Ter Beke.

De eucharistieviering waarvoor u vriendelijk wordt uitgenodigd zal plaatsvinden
in de parochiekerk St.-Dionysius in Geluwe, op donderdag 4 januari 2024 om 10 uur.
U kunt de familie begroeten na de dienst.

Er is geen mogelijkheid om een laatste groet te brengen, herinner Léo zoals je hem hebt gekend.